KLAAS DIJKSTRA PRIJS VOOR FIJNMECHANICA

eerdere prijswinnaars vanaf 2002

Op 1 maart 2002 werd de eerste Klaas Dijkstra Prijs uitgereikt door A.G. Vroon als bestuurslid van SKDF aan Sam van Veluw. Zijn diploma van de 4-jarige MBO-opleiding in de fijnmechanische technische opleiding aan de Noorderpoortcollege te Stadskanaal ontving Sam in juli.

Foto hieronder is het werkstuk van Sam van Veluw.

De tweede Klaas Dijkstra Prijs werd op 5 februari 2003 uitgereikt aan Tinus Snijders.

De derde Klaas Dijkstra Prijs werd toegekend aan Gerard van Egmond op 14 januari 2004.

De vierde Klaas Dijkstra Prijs ging op 9 maart 2005 naar Arjan de Jonge.

Ben van Oeveren was op 1 maart 2006 de gelukkige prijswinnaar. Voor de 5e keer werd de Klaas Dijkstra Prijs uitgereikt.

Albert Koster

Op 4 juli 2007 is Albert Koster in aanmerking gekomen voor de Klaas Dijkstra Prijs.  Het is de 6e keer dat de prijs met genoegen werd uitgereikt door Sjoeke Dijkstra. Met trots kijkt Albert hier naar zijn werkstuk.

Berend Wypkema
Op 25 juni 2008 werden de diploma's uitgereikt aan 9 leerlingen, waarvan aan Berend Wypkema de Klaas Dijkstra Prijs voor Fijnmechanica werd uitgereikt. Hij had het beste werkstuk gemaakt.

MENNO LEWERING uit Blijham
Op 1 juli werd de Klaas Dijkstra Prijs 2009 uitgereikt aan Menno Lewering. Ook hij heeft een mooi examenwerkstuk gemaakt. Het Noordelijke bedrijfsleven mag blij zijn met deze opleiding en deze vaklui.

Christiaan Meijer
Op 7 juli 2010 is voor de 9e keer de Klaas Dijkstra Prijs voor Fijnmechanica uitgereikt aan Christiaan Meijer uit Vledderveen.

Dirk Lesman
Op 13 juli is de Klaas Dijkstra Prijs 2011 voor de 10e keer uitgereikt en gewonnen door Dirk Lesman. Hij had een prachtig werkstuk gemaakt met 8,9 als eindcijfer.
Dankzij de steun van het Noordelijk bedrijfsleven houdt de Noorderpoortcollege te Stadskanaal de opleiding Fijnmechanische Techniek nog steeds in de lucht.

Jurgen Jan Lups uit Slochteren
Op 11 juli kreeg Jurgen Jan Lups de Klaas Dijkstra prijs voor Fijnmechanica 2012 uitgereikt. Dit keer had de jury van de Noorderpoortcollege het niet moeilijk. Slechts twee leerlingen deden dit jaar het praktijkexamen fijnmechanica. Het bestuur SKDF hoopt dat meer leerlingen in de toekomst kiezen voor het ambachtsvak van instrument maken.  Het is toch zo'n mooi beroep!

Geen winnaar 2013
In 2013 is het de Noorderpoortcollege te Stadskanaal niet gelukt een winnaar van de opleiding MBO-4 fijnmechanische techniek voor te dragen voor de Klaas Dijkstra Prijs voor Fijnmechanica.