Startende ondernemers fijnmechanische techniek

Degene die in de provincie Groningen, Friesland of Drenthe een fijnmechanisch bedrijf wil starten, kan  bij het fonds een financiŽle bijdrage aanvragen in de aanloopkosten. Voorbeelden hiervan zijn de kosten die verbonden zijn aan een haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een ondernemingsplan, het volgen van trainingen in ondernemerschap of trainingen gericht op het verwerven van opdrachten.
Het fonds hanteert voor deze groep aanvragers de leeftijdsgrens van 30 jaar. Het fonds zal alleen tot ondersteuning overgaan als de aanvrager aannemelijk maakt dat hij daadwerkelijk als ondernemer aan de slag wil en een redelijke kans van slagen heeft. Dit kan onder meer blijken uit de ďstartkwalificatiesĒ van betrokkene en de bereidheid met eigen of geleend geld zelf in de onderneming te investeren.
Starters die menen aan de voorwaarden voor een startbijdrage te voldoen, kunnen schriftelijk in drie-voud een aanvraag indienen bij het bestuur. Een aanvraag dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
  • een uitgebreide beschrijving van het doel waartoe de bijdrage van het fonds wordt aangewend;
  • een begroting waaruit tevens de eigen bijdrage of de financiering door andere instanties (bijvoorbeeld banken, particuliere geldschieters) blijkt;
  • bij een projectmatige activiteit (haalbaarheidsonderzoek, trainingen, e.d.) een beschrijving met tijdpad van het op te leveren eindprodukt of de eindsituatie;
  • een curriculum vitae;
  • het bedrag waarvoor een beroep op het fonds wordt gedaan;
  • het (bank)gironummer waarop het fonds de beschikbaar gestelde bijdrage kan overmaken.

Eventuele fiscale gevolgen van een toekenning van het fonds zijn altijd voor rekening van de ontvanger. Het fonds doet jaarlijks bij de Belastingdienst opgave van de verstrekte subsidies.


« terug naar overzicht projecten TECHNIEK