Noorderpoortcollege Stadskanaal

Het fonds werkt sinds 2001 samen met het Noorderpoortcollege te Stadskanaal ter ondersteuning van de fijnmechanische technische opleiding. Het doel van deze samenwerking is de belangstelling voor de opleiding te bevorderen en de leerlingen te stimuleren zich in hun vak verder te ontwikkelen.

Voor afstuderende leerlingen van de reguliere opleiding in de fijnmechanische techniek, niveau MBO-3, verstrekt het fonds een diplomabonus van Ä 300,00 per leerling.

Daarnaast stelt het fonds jaarlijks de Klaas Dijkstra Prijs voor de Fijnmechanica beschikbaar voor de opleiding Fijnmechanische Techniek, niveau MBO-4. De afstuderende leerling met het best uitgevoerde afstudeerwerkstuk komt in aanmerking voor de prijs, waaraan een geldbedrag van Ä 600,- is verbonden.

Ook voor een bijdrage in de kosten van bijzondere leermiddelen kan bij het fonds worden aangeklopt.

Eventuele fiscale gevolgen van een toekenning van het fonds zijn altijd voor rekening van de ontvanger. Het fonds doet jaarlijks bij de Belastingdienst opgave van de verstrekte bijdragen.


« terug naar overzicht projecten TECHNIEK