Magazine Community School, Chipata, Zambia

In 2011 heeft de Nederlandse Stichting Chipata, gevestigd in Heiloo, twee projecten geadopteerd in Chipata in Zambia. In nauwe samenwerking met de locale bevolking en bedrijfjes wordt er gewerkt aan de bouw van een schoolproject en een hospice.

In 2013 is de nieuwe school, Magazine Community School, gereed gekomen. Het leerlingenaantal was 220 in 2011 en is inmiddels toegenomen naar 600 (in de leeftijd van 4 - 12 jaar!). Ook het aantal leerkrachten neemt toe, betaald door de locale overheid. Door deze toename van leerlingen en leerkrachten is het noodzakelijk de school bouwtechnisch en digitaal aan te passen, teneinde zodoende meer toekomstbestendig te zijn. De bouwactiviteiten staan onder toezicht van een locale supervisor, die contact onderhoudt met de Stichting Chipata.

SKDF steunt dit project met 2.000 euro voor het bekostigen van de aanpassingen ten behoeve van de school.
« terug naar overzicht projecten 3E WERELD