Hope Again Development Foundation (HADEFO)

HADEFO is een Oegandese stichting opgericht in 2008, ondersteund door een Nederlandse tak. De initiatiefneemster†is†Amy Dekker uit Zuidwolde (Groningen). Samen met Jos Beukeboom, Astrid Niersman en Anna Kluis vormt†Amy een actief bestuur.

Het doel van de stichting HADEFO is het ontwikkelen van tweede kans onderwijs in brede zin voor volwassenen en jongeren in het noordoosten van Oeganda. Dit deel van Oeganda heeft†enorm te lijden gehad van 'de Kony-beweging'. †Sinds 2007 is de rust in dit gebied hersteld. Wat vernield is geweest aan infrastructuur en de (agrarische) economie wordt weer langzaam opgebouwd.††Ruim 30% van de volwassenen is analfabeet en de kwaliteit van basis- en voortgezet onderwijs is slecht. Goed onderwijs is een basisbehoefte voor ontwikkeling.

Tot 2016 werd HADEFO gesteund door Impulsis. Deze medefinancieringsorganisatie is door veranderd overheidsbeleid t.a.v. ontwikkelingssamenwerking opgeheven.
De Stichting Klaas Dijkstra Fonds heeft groot vertrouwen in de opzet en organisatie van dit project. HADEFO heeft sinds 2011 een basisschool in Soroti, die zichzelf inmiddels bedruipt. HADEFO Nederland richt zich nu volledig op het volwassenenonderwijs in twee districten in de regio. Er zijn ruim 700 deelnemers, vooral vrouwen tussen de 20 en 65 jaar. Ze kunnen lezen, schrijven en rekenen, wat als belangrijk effect heeft dat de deelnemers zelfvertrouwen hebben gekregen. De hygiŽne is sterk verbeterd, waardoor hun kinderen minder vaak ziek zijn. Minstens zo belangrijk is dat ze het belang van onderwijs ook voor hun kinderen inzien en ze naar school sturen.

In 2017 is HADEFO gestart met de 'Start Your Business Training' voor deelnemers, om hen meer handvatten te geven voor de kleine handeltjes, die zij hebben. Een volgende stap is dat HADEFO in 2019 een micro-krediet organisatie wil opzetten, zodat deelnemers de mogelijkheid krijgen geld te lenen om hun handeltjes te laten groeien.

SKDF heeft het project verschillende malen gesteund met een totaal-bedrag van 18.293 euro.


Meer informatie is te vinden op de website: www.hadefo.info


« terug naar overzicht projecten 3E WERELD