Middeleeuws carillon in Marsum.

In het 12e-eeuwse kerkje van Marsum, bij Appingedam, staat een fraaie reconstructie van het middeleeuwse Theophilusorgel.
Winold van der Putten is de orgelbouwer. Voor de bouw heeft hij zich gebaseerd op vele bronnen. De bouw is financieel mogelijk gemaakt door diverse instellingen.
www.orgelmakerij.nl

De Stichting Super Librum heeft dit orgel in zijn bezit gekregen dankzij de steun van de Stichting Familie van Beek. De Stichting Oude Groninger Kerken heeft vanaf 2001 de 12e-eeuwse kerk te Marsum beschikbaar gesteld als definitief onderkomen van het Theophilusorgel.

Wat hoort er bij zo'n prachtig orgel? Een middeleeuws carillon. De Stichting Super Librum heeft in 2006, met steun van onder meer het Klaas Dijkstra Fonds een uniek carillon laten vervaardigen door Simon Laudy van de Klokken- en Kunstgieterij Reiderland.

Wilt u meer weten over het orgel, het carillon en de bouwers, bezoek dan de website van de Stichting Super Librum. Orgelimprovisaties en prachtige Maria liederen staan op de CD 'Rosas' van het ensemble Super Librum, te bestellen bij secretariaat@superlibrum.nl


Concert van het Ensemble Super Librum in het Middeleeuwse kerkje van Obergum, Winsum, provinvie Groningen


« terug naar overzicht projecten MUZIEK