ONDERWIJSGEBONDEN PROJECTEN IN DE 3E WERELD

Incidenteel ondersteunt het fonds kleinschalige onderwijsgebonden projecten in 3e wereldlanden.

Subsidieaanvragen worden door het bestuur beoordeeld aan de hand van de antwoorden op de volgende vragen:
* Draagt het project bij aan het welzijn van de (plaatselijke) bevolking?
* Wie is de betrouwbare en terzakekundige contactpersoon c.q. projectleider ter plaatse?
* Is de aanvraag voorzien van een begroting op basis van kosten en baten?
* Wordt een deel van de kosten lokaal (lokaal bestuur, bevolking) gedragen, gaan de baten naar de doelgroep?
* Is in het onderhoud of de exploitatie van het eindresultaat voorzien?
* Kan een duidelijke en transparante verantwoording bij afsluiting van het project worden overgelegd?

Overzicht projecten

Project Special Kids Pakistan »»
Schoolproject in Bolivia »»
Schoolproject in Togo »»
Schoolproject Oeganda »»
Magazine Community School, Chipata, Zambia »»