Afslag BLV in de Heerenveense School

Het Museum Belvedère (MB) heeft in 2018 kunnen starten met een nieuwe activiteit ten gunste van jonge talenten, die afgelopen zomer afstudeerden aan de kunstacademies van Den Haag, Groningen en Enschede. MB maakt gebruik van ruimtes in de Heerenveense School in het centrum van Heerenveen onder de naam

Afslag Heerenveen - Nieuwe Oogst.

Han Steenbruggen, de conservator van MB, verzorgt samen met Ger van Dam (verzamelaar van werk van jonge kunstenaars), Hans Boer (kunstenaar en freelance tentoonstellingsmaker) en Jan Hamstra (afgestudeerd jong kunstenaar, 2017, Minerva) de selectie.

De wisseltentoonstelling is gestart met de fotografe, Laura Hospes. Gedurende november en december 2018 is werk te zien van Roos van Dijk, Jildau Nijboer en Jodidja Smalbil van de Academie Minerva Groningen; Eline van Hove van AKI, Academy of Arts & Design Enschede; en van Yuently Barbara van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst, Den Haag foto).

SKDF heeft deze activiteit gesteund met het eenmalige bedrag van 5.000 euro.Replica van Wobbe Alkema

Sinds 6 juli 2018 hangt het kunstwerk, de replica van Wobbe Alkema, in de kantine van het Entrancegebouw van de Hanzehogeschool Groningen, Zernikelaan 17. Het is de energieproeftuin, waar bedrijfsleven, studenten en onderzoekers samenwerken aan energie-innovaties.Door de week is het gebouw toegankelijk voor iedereen, die het werkstuk wil bewonderen. De replica is gemaakt door 5 studenten van de Academie Minerva: Rakshita Bhargava, Irene de Boer, Can Demren, Steven Spoelstra en Jochem van den Wijngaard. SKDF heeft dit project destijds financieel mogelijk gemaakt voor een tentoonstelling in het Museum Belvedère te Heerenveen over het Vlaams- en Nederlands Constructivisme.

Peter de Grote Festival 2018

Het Peter de Grote Festival en de Summer Academy, georganiseerd door het Prins Claus Conservatorium Groningen heeft plaats gevonden van 25 juli t/m 4 augustus 2018.

De Klaas Dijkstra Award is dit jaar gewonnen door de 18-jarige pianist Carlos Julian Fernandez Bollo uit Spanje (Galicië). Hij kan door de prijs de Bachelor-opleiding gaan volgen aan het Prins Claus Conservatorium.


KLAAS DIJKSTRA FIJNMECHANICA PRIJS 2018

Maandag 9 juli 2018 zijn o.a. de diploma's uitgereikt aan de MBO-2 leerlingen Fijnmechanische Techniek aan de Friese Poort Centrum te Drachten. De Klaas Dijkstra Fijnmechanica Prijs 2018 is gewonnen door Baris Yildiz.

De prijs is 500 euro. Mocht de prijswinnaar na het behalen van zijn diploma MBO-2 besluiten binnen twee jaar nog een extra vakopleiding te willen volgen, dan financiert SKDF nog eens extra eenmalig deze opleidingskosten tot maximaal 250,- euro.


Academie Minerva

Zondag 24 juni 2018 is de Klaas Dijkstra Academieprijs 2018 uitgereikt aan Carolina Burandt, afgestudeerd kunstenaar van de opleiding Autonome Beeldende Kunst van de Academie Minerva. De prijsuitreiking en de opening van de eindexamenexpositie van Minerva zijn gehouden in de Wolkenfabriek op het Suikerunieterrein te Groningen.

Een onafhankelijke vakjury heeft zich gebogen over de 5 genomineerden en besloten wie voor de prijs in aanmerking komt. De juryleden zijn:

 • Lambert Kamps, ruimtelijk kunstenaar/ontwerper;
 • Berndaut Smilde, kunstenaar/visual artist;
 • Marit Westerhuis, beeldend kunstenaar
 • en Sytze van der Zee, illustrator/tekenaar onder voorzitterschap van Dorothea van der Meulen, Dean Minerva.

  Het kunstontwerp, onderdeel van de prijs, is dit jaar gemaakt door Pim Kraan,een alumnus (2017) van de Academie Minerva.

  OORKONDE 2018

  De oorkonde is in 2018 gemaakt door Pim Kraan, alumnus van de Academie Minerva 2017. Hij was in 2017 ook de winnaar van de Academie Minerva Prijs voor de Vormgeving.

  Documentaire over Matthijs Roling

  Op 14 mei 2018 heeft in FORUM IMAGE Groningen de première plaats gevonden van een prachtige documentaire over het leven en werk van de welbekende Groningse schilder, Matthijs Roling. Een leven lang werken gemaakt en nu een fase van transformatie, verval en langzaam loslaten van dit leven.

  Marrit Koopmans en Walker Pachler zijn als afgestudeerde studenten van de Academie Minerva Groningen de makers van de documentaire. De opnames hebben plaats gevonden, verspreid over de 4 seizoenen dat ook weer essentieel is voor de film. Oftewel de cirkel rond het leven van Matthijs.

  Het maken van de documentaire is mogelijk gemaakt door de steun van diverse fondsen. SKDF heeft het project gesteund met een bedrag van 2.500 euro. In het najaar 2018 wordt de documentaire via de NPO op TV uitgezonden.


  De makers van de film over Matthijs Roling: Marrit Koopmans en Walker Pachler.

  Alfa-college te Groningen

  Op 30 januari 2018 vond voor de 4e keer de uitreiking plaats van de Klaas Dijkstra Techniek Prijs. 10 teams van examinerende MBO-4 leerlingen van techniekopleidingen van het Alfa-college Groningen gingen hiervoor de strijd met elkaar aan.

  De prijs bestaat uit het bedrag van 1.500 euro, gedeeld door het winnende team. De winnaars zijn: Mariske Zwart, Hylke Hempenius, Ruben Doornbos en Thijs Luijtink.

  Om voor de prijs in aanmerking te komen, zijn de diverse onderdelen beoordeeld door een 6-koppige vakkundige jury met 3 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, 1 engineering Alfa College en 2 bestuursleden van SKDF. Zie verder onder Thema Techniek en Alfa-college.  Museum Belvédère te Heerenveen

  Het Museum Belvédère heeft op 20 oktober 2017 een tentoonstelling over het Vlaams- en Noord-Nederlands Constructivisme geopend. De tentoonstelling duurt t/m 28 januari 2018. Het Klaas Dijkstra Fonds heeft de reconstructie van een muurschildering van Wobbe Alkema financieel gesteund. Enige studenten van de Academie Minerva hebben hieraan maandenlang gewerkt. Zie verder onder Kunsten - project Museum Belvédère.