Jaarverslag 2021

Samenstelling bestuur

Het bestuur bleef in dit verslagjaar ongewijzigd en bestond uit de dames Greetje Groen en Sjoeke Snijdelaar en de heren Nyckle Swierstra en Pascal Alders.

De bestuursvergaderingen vonden plaats op 11 maart (digitaal), 1 juli en 21 oktober 2021.

Belangrijk bestuursbesluit SKDF

Het verslagjaar 2021 is vanaf 15 maart 2020 landelijk geconfronteerd geweest met een Corona-virus. Hierdoor hebben activiteiten van SKDF in aangepaste vorm plaats moeten vinden.

Maar het besluit in 2019 blijft: SKDF stopt in het jaar 2022 vanwege de afbouw van de financiën.

TECHNIEK

MBO-opleiding Alfa-college Groningen

Op vrijdag 12 maart 2021 is voor de 7e keer de “Klaas Dijkstra Techniek Prijs” uitgereikt aan drie afstuderende leerlingen Techniek, MBO-4. De leerlingen hebben in teamverband gewerkt. Zij delen de prijs, groot 1.500 euro. Daarnaast hebben 2 leerlingen van een ander team een aanmoedigingsprijs van 100 euro pp gekregen. De prijsuitreiking heeft plaats gevonden op het Alfa-College aan de Adm. de Ruijterlaan 2 te Groningen zonder publiek vanwege de Corona-epidemie. Iedereen kon op afstand meekijken via een live-stream, zo ook het bestuur SKDF.

Het Alfa-college heeft de jurering verzorgd, waaraan werd deelgenomen door een vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven en vakdocenten van de school.

De “Klaas Dijkstra Techniek en Zorg Innovatie Prijs 2021” is op 28 juni 2021 uitgekeerd aan 3 teams. De prijs is op voorstel van het Alfa-college Groningen gesplitst in een 1e prijs (750 euro), een 2e prijs (500 euro) en een 3e prijs (250 euro). De eindpresentatie en de prijsuitreiking vonden plaats in de locatie van Health Hub te Roden en vanwege de Corona zonder publiek en met een digitale livestream. Daarnaast hebben 2 teams een aanmoedigingsprijs toegekend gekregen van 25 euro pp.

In totaal is voor 1.675 euro aan prijzen uitgekeerd door SKDF.

De beoordeling voor de prijzen vond plaats door een vakjury, bestaande uit een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en vakdocenten Alfa-college Groningen.

RUG-project Universiteitsmuseum: tentoonstelling “Master Minds”

Op 6 oktober 2021 is de tentoonstelling “Master Minds” officieel geopend door de voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en de voorzitter van de Stichting Klaas Dijkstra Fonds. In totaal heeft SKDF deze tentoonstelling financieel gesteund met het bedrag van 40.000 euro, in het bijzonder als bijdrage aan het innovatieve technische werk en het academisch erfgoed van Prof.dr. Sibrandus Stratingh. Het stoomkoetsje blijft als voorwaarde opgenomen staan in de vaste tentoonstelling van het Universiteitsmuseum.

De kosten van de muzikale omlijsting van deze tentoonstelling is op kosten van SKDF verzorgd door studenten van het Prins Claus Conservatorium (1.585 euro).

KUNSTEN

Museum Belvédère, Heerenveen

Het Museum Belvédère heeft sinds 2018 de beschikking gekregen over een expositieruimte in de Heerenveense School in het Centrum van Heerenveen. De dependance draagt de naam Afslag BLV.

Het gaat hier om jonge afgestudeerde kunstenaars van kunstacademies. Het Museum Belvédère verzorgt de wisseltentoonstellingen.

Het MB is in dit verslagjaar gesteund met het bedrag van 5.000 euro.

Prins Claus Conservatorium, Groningen

Voor de laatste keer is een deel van de Klaas Dijkstra Award, het bedrag van 2.500 euro, uitgekeerd aan het Prins Claus Conservatorium voor de winnaar van 2018.

ONTWIKKELINGSLANDEN

GHANA, Technisch onderwijsproject Stichting Gered Gereedschap

Aan de Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap is voor de inrichting van twee verhuurwerkplaatsen in Accra, Ghana, door SKDF het bedrag uitgekeerd van 5.000 euro.

Gered Gereedschap werkt samen met vakverenigingen Artisans Association of Ghana (AAG) en Maariba Artisans. Het gaat hier om het opleiden van jonge mensen tot vakmensen in de techniek.

Jaarrekening 2021 SKDF

De jaarrekening is opgesteld door het Administratiekantoor Woldendorp, Verbindingsweg 37,

9780 AA Bedum. Telefoon: 050-3012819.

S.A. Snijdelaar, N.K. Swierstra,

Voorzitter. Secretaris.

Jaarverslag is vastgesteld op de bestuursvergadering SKDF van 16 februari 2022.

Download de jaarrekening hier.