JAARVERSLAG 2020

Samenstelling bestuur
Het bestuur bleef in dit verslagjaar ongewijzigd en bestond uit de dames Greetje Groen en Sjoeke Snijdelaar en de heren Nyckle Swierstra en Pascal Alders.

De vergaderingen vonden plaats op 30 januari, 28 mei en 17 december 2020.

Belangrijk bestuursbesluit SKDF
Het verslagjaar 2020 is vanaf 15 maart landelijk geconfronteerd geweest met een Corona-virus, waardoor een aantal activiteiten van SKDF geen doorgang konden vinden. Desondanks kregen toch nog wat nieuwe projecten de steun van SKDF. Maar het besluit in 2019 blijft: Het fonds stopt in het jaar 2022 vanwege de afbouw van de financiën.

TECHNIEK

MBO-opleiding Alfa-college Groningen
Op woensdag 29 januari 2020 is voor de 6e keer de “Klaas Dijkstra Techniek Prijs” uitgereikt aan vier afstuderende leerlingen Techniek, MBO-4. De leerlingen hebben samen in teamverband gewerkt aan een etiketteermachine. De prijs is het bedrag van 1.500 euro. De prijsuitreiking heeft plaats gevonden op het Alfa-College aan de Adm. de Ruijterlaan 2 te Groningen in het bijzijn van alle afstuderende leerlingen, docenten, directie, ouders, grootouders en vrienden/vriendinnen.

Het Alfa-college heeft de jurering verzorgd, waaraan ook werd deelgenomen door een vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven en vakdocenten van de school.

De “Klaas Dijkstra Zorginnovatie prijs 2020” is in dit verslagjaar niet uitgereikt vanwege de Corona-crisis. Dit voorjaar waren de scholen dicht met gevolgen voor de stageplaatsen.

ROC Friese Poort te Drachten
In dit verslagjaar is de Klaas Dijkstra Fijnmechanica Prijs 2020 niet uitgereikt vanwege de Corona-crises.

RUG-project Universiteitsmuseum: tentoonstelling Scheikundige motoren 2021
SKDF steunt onder voorwaarden het voorstel van de directie van het Universiteitsmuseum Groningen voor de opstelling van een technische tentoonstelling “Scheikundige Motoren”, specifiek voor de Stratingh-modellen en voor de ontwikkeling en opzet van een breed educatieprogramma. Een van de belangrijke voorwaarden is de financiële en bestuurlijke steun van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is door het CvB schriftelijk bevestigd aan de SKDF.

De subsidie is 40.000 euro, die in 3 tranches worden overgeboekt. De eerste 10.000 euro is inmiddels uitgekeerd.

De tentoonstelling omvat deels het academisch erfgoed van prof.dr. Stratingh (o.a. de knalgasmotor en het elektriciteitswagentje) en deels het scheikundig onderzoek van prof. B. Feringa over de “nano-motor”. De opening van de tentoonstelling staat gepland voor het voorjaar van 2021 met een openstellingsduur van 9 maanden.

KUNSTEN

Museum Belvédère, Heerenveen
Het MB heeft sinds 2018 de beschikking gekregen over expositieruimtes in de Heerenveense School in het Centrum van Heerenveen. De dependance draagt de naam Afslag BLV.

Het gaat hier om jonge pas afgestudeerde kunstenaars van kunstacademies. Het museum is in dit verslagjaar gesteund met het bedrag van 5.000 euro.

Prins Claus Conservatorium, Groningen
Twee prijswinnaars van de Klaas Dijkstra Award (2017 en 2018) zijn in dit verslagjaar door SKDF gesteund met een subsidie van 2.500 euro pp.

Hoewel SKDF stopt met de samenwerking met het PCC, loopt de financiering nog door, zolang de prijswinnaars ingeschreven staan en studeren bij het PCC.

FILMproject St. Maartenscollege te Haren
Een 3e jaars leerling van het St. Maartenscollege te Haren heeft bij het bestuur SKDF indruk gemaakt met zijn filmproject en de aanpak in het najaar van 2019. SKDF steunt hem met een subsidie van 750 euro.

Subsidie strijkstok cello
De winnaar van de Klaas Dijkstra Award 2014 is door SKDF financieel gesteund met een eenmalig bedrag van 2.500 euro voor de aanschaf van een strijkstok.

Project Muziek Fantastiek
SKDF heeft het project “Muziek Fantastiek” gesteund met een eenmalig bedrag van 1.000 euro voor de ontwikkeling van video’s, toepasbaar in onderwijsprogramma’s van basisscholen.

Project Volwassenenonderwijs Oeganda van de Stichting Hadefo
De stichting Hadefo is met steun van een in 2018 gepensioneerde RUG-medewerker bezig met de ontwikkeling, opzet en uitbouw van een micro-financieringssysteem. Door de Corona-virus, ook in Oeganda, staat de uitvoering momenteel stil.

Jaarrekening 2020 SKDF
De jaarrekening is opgesteld door het Administratiekantoor Woldendorp, Verbindingsweg 37, 9780 AA Bedum. Telefoon: 050-3012819.

Download de jaarrekening hier.

S.A. Snijdelaar, voorzitter

N.K. Swierstra, secretaris

Jaarverslag is vastgesteld op de bestuursvergadering SKDF van 11 maart 2021.