JAARVERSLAG 2019

Samenstelling bestuur
Het bestuur bleef in dit verslagjaar ongewijzigd en bestond uit de dames Greetje Groen en Sjoeke Snijdelaar en de heren Nyckle Swierstra en Pascal Alders.
De vergaderingen vonden plaats op 7 februari, 15 mei en 17 oktober 2019.

Belangrijk bestuursbesluit SKDF
Het fonds stopt in het jaar 2022 vanwege de afbouw van de financiën.


TECHNIEK

MBO-opleiding Alfa-college Groningen
Op donderdag 29 januari 2019 is voor de 5e keer de “Klaas Dijkstra Techniek Prijs” uitgereikt aan drie afstuderende leerlingen Techniek, MBO-4. De leerlingen hebben samen in teamverband gewerkt aan een afstudeerproject. De prijs is het bedrag van 1.500 euro. De prijsuitreiking heeft plaats gevonden op het Alfa-College aan de Adm. de Ruijterlaan 2 te Groningen in het bijzijn van alle afstuderende leerlingen, docenten, directie, ouders, grootouders en vrienden/vriendinnen.
Het Alfa-college heeft de jurering verzorgd, waaraan ook werd deelgenomen door een vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven en vakdocenten van de school.

De “Klaas Dijkstra Zorginnovatie prijs 2019” is op 24 juni 2019 uitgereikt aan 3 winnende teams. De 1e prijs is 500 euro voor 3 leerlingen voor het project Up-and-Slide aankleedblok. De 2e prijs is 300 euro voor 5 leerlingen, die gewerkt hebben aan een innovatie voor de urinezak. De 3e prijs is 200 euro voor 4 leerlingen voor het kantelbedsysteem. Daarnaast zijn 2 aanmoedigingsprijzen (50 euro pp) uitgereikt aan twee leerlingen.
De eindpresentatie van alle leerlingen vond plaats in de Health Hub te Roden, waarmee het Alfa-college een samenwerkingsverband is gestart. De Health Hub organisatie heeft ook deelgenomen aan de jurering.

ROC Friese Poort te Drachten
In dit verslagjaar is de Klaas Dijkstra Fijnmechanica Prijs 2019 niet uitgereikt, omdat de school kwalitatief geen geschikte kandidaat kon vinden.

RUG-project Universiteitsmuseum: bouw waterstof bewegingsmobiel
Het ontwerp van prof. Sibrandus Stratingh uit 1839 is door een instrumentmaker volgens de oude technische tekeningen in 2019 gebouwd. SKDF heeft de bouw gesteund met het bedrag van 7.500 euro. Dit met het oog op de verdere plannen van het UM voor de opstelling van een technische tentoonstelling en voor demonstraties aan schoolgroepen van het middelbaar- en technisch onderwijs. Van het ontwerp is een film gemaakt. SKDF steunt het UM bij de uitvoering van de plannen met het academisch erfgoed, dat nu voorzien is in 2020.


KUNSTEN

Museum Belvédère, Heerenveen
Het MB heeft in 2018 de beschikking gekregen over expositieruimtes in de Heerenveense School in het Centrum van Heerenveen. De dependance draagt de naam Afslag BLV. Het gaat hier om jonge pas afgestudeerde kunstenaars van kunstacademies. Zij krijgen als starter een podium op deze plek aangeboden. Ook voor het 2e jaar (2019/2020) steunt SKDF de conservator van het MB met deze opzet met een subsidie van 5.000 euro . De opening van de eerste tentoonstelling vond plaats op 15 november 2019.

Prins Claus Conservatorium, Groningen
Drie prijswinnaars van de Klaas Dijkstra Award (2016, 2017 en 2018) zijn in dit verslagjaar door SKDF gesteund met een subsidie van 2.500 euro pp.
Hoewel SKDF stopt met de samenwerking met het PCC, loopt de financiering nog door, zolang de prijswinnaars ingeschreven staan en studeren bij het PCC.

FILMproject St. Maartenscollege te Haren
Een 3e jaars leerling van het St. Maartenscollege te Haren heeft bij het bestuur SKDF indruk gemaakt met zijn filmproject en de aanpak in het najaar van 2019. SKDF steunt hem met een subsidie van 750 euro onder voorwaarden.

Project Volwassenenonderwijs Oeganda van de Stichting Hadefo
De stichting Hadefo is met steun van een in 2018 gepensioneerde RUG-medewerker bezig met de ontwikkeling, opzet en uitbouw van een micro-financieringssysteem. Dit vindt plaats in het gebied in Oeganda, waar Hadefo al sinds 2009 actief is betrokken bij de onderwijsactiviteiten. Resultaat wordt verwacht in 2020.

Project onderwijs van Stichting Eye For Others
De bouw van een loods voor vakopleidingen in het dorp Ritchie in de provincie Noordkaap, Zuid-Afrika is in dit verslagjaar gereed gekomen. SKDF steunt deze stichting bij de verdere opzet en uitbouw van de technische vakopleidingen en de inkoop van gereedschappen. De subsidie voor 2019 bedraagt 3.000 euro.
Gelet op de zorgvuldigheid van deze stichting en hun verantwoording van de uitgaven is SKDF nogmaals bereid onder strikte voorwaarden een aanvraag van hun kant in behandeling te nemen. Dit is begroot en voorzien in 2020.

Project onderwijs Dienstencentrum Gered Gereedschap
Ook deze organisatie gaat zorgvuldig tewerk met ontvangen subsidies. In dit verslagjaar heeft SKDF de organisatie uitgenodigd, dat men nogmaals een subsidieverzoek mag doen op basis van een concreet voorstel voor het opzetten van technische opleidingen en gereedschappen.


Jaarrekening 2019 SKDF
De jaarrekening is opgesteld door het Administratiekantoor Woldendorp, Verbindingsweg 37, 9780 AA Bedum. Telefoon: 050-3012819.

Download de jaarrekening hier.

S.A. Snijdelaar, voorzitter

N.K. Swierstra, secretaris.

Jaarverslag is vastgesteld op de bestuursvergadering SKDF van 30 januari 2020.