JAARVERSLAG 2018

Samenstelling bestuur
Het bestuur bleef in dit verslagjaar ongewijzigd en bestond uit de dames Greetje Groen en Sjoeke Snijdelaar en de heren Nyckle Swierstra en Pascal Alders.

MBO-opleiding Alfa-college Groningen
Op donderdag 30 januari 2018 is voor de 4e keer de “Klaas Dijkstra Techniek Prijs 2018” uitgereikt aan vier afstuderende leerlingen Techniek, MBO-4. De leerlingen hebben samen in teamverband gewerkt aan een afstudeerproject. De prijs is het bedrag van 1.500 euro. De prijsuitreiking heeft plaats gevonden op het Alfa-College aan de Adm. de Ruijterlaan 2 te Groningen in het bijzijn van alle afstuderende leerlingen, docenten, directie, ouders, grootouders en vrienden/vriendinnen.

Het Alfa-college heeft de jurering verzorgd, waaraan ook werd deelgenomen door drie vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

ROC Friese Poort te Drachten
Op maandag 9 juli 2018 is voor de 3e keer de “Klaas Dijkstra Fijnmechanica Prijs 2018” uitgereikt aan een MBO-2 leerling Fijnmechanische Techniek. De prijsuitreiking heeft plaatsgevonden op de school in het bijzijn van het docententeam FMT, ouders en vrienden/vriendinnen. De prijs houdt in een geldbedrag van 750 euro.

Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen
In dit verslagjaar heeft het fonds voor de 17e en tevens de laatste keer de Klaas Dijkstra Academieprijs voor de opleiding Autonome Beeldende Kunst (2.500 euro) en het jaarlijks te ontwerpen kunstproject (500 euro) gefinancierd. De jurering en selectie zijn verzorgd door de Academie Minerva onder leiding van de dean van Minerva. De prijsuitreiking vond plaats op 24 juni 2018 in de Wolkenfabriek op het Suikerunieterrein, Groningen. In dezelfde tijd en locatie was tevens gelegenheid om de eindexamenexpositie te bezichtigen.

De samenwerking met de Academie Minerva is hiermee na 18 jaar beёindigd.

Museum Belvédère, Heerenveen
Het MB heeft dit jaar de beschikking gekregen over expositieruimtes in de Heerenveense School in het Centrum van Heerenveen. De dependance draagt de naam Afslag BLV. De wisseltentoonstellingen heten “Nieuwe Oogst”. Het gaat hier om jonge pas afgestudeerde kunstenaars van academies in Groningen, Den Haag en Enschede. Zij krijgen als starter een podium op deze plek aangeboden. SKDF steunt de conservator van MB met deze opzet met een eenmalige subsidie van 5.000 euro .

Muurschildering/replica Wobbe Alkema
Financieel heeft SKDF het mogelijk gemaakt dat een ooit verdwenen muurschildering van Wobbe Alkema (PLOEG-lid) weer als replica tot stand is gebracht door studenten van de Academie Minerva. De replica is onderdeel van een tentoonstelling van het Museum Belvédère geweest, getiteld “Constructivistische Verbanden”, die duurde van oktober t/m eind januari 2018.

In dit verslagjaar is de replica geschonken aan de Hanzehogeschool te Groningen. Het is te bezichtigen in de kantine van het Entrance Gebouw, Zernikelaan 17, te Groningen.

De transportkosten heeft SKDF gefinancierd.

RUG-project van het Universiteitsmuseum: bouw waterstof bewegingsmobiel
In dit verslagjaar zijn de ontwikkeling en de bouw van het ontwerp van prof. Sibrandus Stratingh uit 1839, het waterstof bewegingsmobiel, door SKDF financieel gesteund met 7.500 euro. Het gaat hier om academisch erfgoed van de Groningse universiteit. Het wordt gebruikt voor demonstratie aan schoolgroepen, middelbaar- en technisch onderwijs. Ook voor de technische opleidingen aan de universiteit is deze ontwikkeling van belang.

Prins Claus Conservatorium, Groningen
In het verslagjaar is voor de 11e keer en tevens de laatste keer de Klaas Dijkstra Award uitgereikt aan de winnaar van de Summer Academy, onderdeel van het jaarlijks te organiseren Peter de Grote Festival. De prijs (2.500 euro per studiejaar met een maximum van 4 studiejaren) is gekoppeld aan de muziekstudie aan het PCC. De prijsuitreiking vond plaats op zaterdag 4 augustus 2018 in de Nieuwe Kerk te Groningen.

Daarnaast wordt het 3e studiejaar van de winnares van 2016 (2.500 euro) en het 2e studiejaar van de winnares van 2017 (2.500 euro) gefinancierd.

Hoewel SKDF stopt met de samenwerking met het PCC, loopt de financiering nog door, zolang de winnaars ingeschreven staan en studeren bij het PCC.

Project Volwassenenonderwijs Oeganda van de Stichting Hadefo
Met de Stichting Hadefo bestaat sinds 2009 contact over de bouw en uitbouw van een onderwijsproject in Oeganda in de regio Soroti. Naast de start met het volwassenenonderwijs is in dit verslagjaar Hadefo gestart met de ontwikkeling en opbouw van een microfinancieringssysteem voor die regio. Daarbij krijgt Hadefo hulp van een in november 2018 gepensioneerde RUG-medewerker. Zijn pensionering is opgeluisterd met een kadotip uit en door de universitaire gemeenschap Groningen. De actie is via de bankrekening van SKDF gelopen. De actie leverde het bedrag op van 1.163,50 euro. SKDF heeft dit bedrag verdubbeld met 1.163,50. Dit betekent een mooi startkapitaal van 2.327 euro.

Project onderwijs van Stichting Eye For Others
Het project van de Stichting Eye For Others is dit verslagjaar gesteund met de toekenning van een bedrag van 3.000 euro voor de bouw van een loods voor vakopleidingen in het dorp Ritchie in de provincie Noordkaap, Zuid-Afrika.

Project onderwijs van Stichting Walanta
Het project van de Stichting Walanta is in dit verslagjaar gesteund met de toekenning van een bedrag van 1.000 euro voor de aanschaf van gereedschap en basismateriaal voor het praktijkonderwijs in Timboektoe, Mali.

Project onderwijs van Stichting Rhiza
Het project van de Stichting Rhiza is in dit verslagjaar gesteund met de toekenning van een bedrag van 1.000 euro voor het kleuterschoolproject in de sloppenwijk Philippi van Kaapstad, Zuid-Afrika.

Project onderwijs Dienstencentrum Gered Gereedschap
Het project van het Dienstencentrum Gered Gereedschap is in dit verslagjaar gesteund met de toekenning van het bedrag van 1.808 euro voor gereedschappen en het opzetten van technische opleidingen in het dorp Buea, Kameroen.

Jaarrekening 2018 SKDF
De jaarrekening is opgesteld door het Administratiekantoor Woldendorp, Verbindingsweg 37, 9780 AA Bedum. Telefoon: 050-3012819.
Download de jaarrekening hier.

S.A. Snijdelaar, voorzitter

N.K. Swierstra, secretaris.

Jaarverslag is vastgesteld op de bestuursvergadering SKDF van 07-02-2019.