JAARVERSLAG 2017

Samenstelling bestuur
Het bestuur bleef in dit verslagjaar ongewijzigd en bestond uit de dames Greetje Groen en Sjoeke Snijdelaar en de heren Nyckle Swierstra en Pascal Alders.

Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen
In dit verslagjaar heeft het fonds voor de 16e keer de Klaas Dijkstra Academieprijs voor de opleiding Autonome Beeldende Kunst (2.500 euro) en het jaarlijks te ontwerpen kunstproject (500 euro) gefinancierd. De prijsuitreiking vond plaats op 9 juli 2017 in de Der Aa-kerk, Groningen.

Prins Claus Conservatorium, Groningen
In het verslagjaar is voor de 10e keer de Klaas Dijkstra Award uitgereikt aan de winnaar van de Summer Academy, onderdeel van het jaarlijks te organiseren Peter de Grote Festival. De prijs (2.500 euro per studiejaar met een maximum van 4 studiejaren) is gekoppeld aan de muziekstudie aan het PCC. De prijsuitreiking vond plaats op zaterdag 5 augustus 2017 in de Nieuwe Kerk te Groningen.

Verder is het 4e studiejaar van de winnares van 2014 (2.500 euro), het 3e studiejaar van de winnaar van 2015 (2.500 euro) en het 2e studiejaar van de winnaar van 2016 gefinancierd.

Museum Belvédère, Heerenveen
Financieel heeft SKDF het mogelijk gemaakt dat een ooit verdwenen muurschildering van Wobbe Alkema (PLOEG-lid) weer als replica tot stand is gebracht door studenten van de Academie Minerva. De replica is onderdeel van een tentoonstelling, getiteld 'Constructivistische Verbanden', die op 20 oktober in dit verslagjaar is geopend en duurt t/m eind januari 2018. Ook de transportkosten heeft SKDF gefinancierd.

MBO-opleiding Alfa-college Groningen

Op donderdag 2 februari 2017 is voor de 3e keer de 'Klaas Dijkstra Techniek Prijs 2017' uitgereikt aan drie afstuderende leerlingen Techniek, MBO-4. De leerlingen hebben samen in teamverband gewerkt aan een afstudeerproject. De prijs is het bedrag van 1.500 euro. De prijsuitreiking heeft plaats gevonden op het Alfa-College aan de Adm. de Ruijterlaan 2 te Groningen in het bijzijn van alle afstuderende leerlingen, docenten, directie, ouders, grootouders en vrienden/vriendinnen.

Verder is dit verslagjaar op 3 juli 2017 voor de 2e keer de 'Klaas Dijkstra Techniek Innovatieprijs 2017' uitgereikt aan 4 MBO-4 leerlingen van de opleiding Engineering. Het bedrag is 1.000 euro.

Daarnaast heeft SKDF voor het eerst een aanmoedigingsprijs toegekend aan 3 leerlingen. Zij hadden een innovatief ontwerp voor toepassing in de zorgsector.
Het Alfa-college heeft de jurering verzorgd, waaraan ook werd deelgenomen door een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven.

ROC Friese Poort te Drachten
In dit verslagjaar is voor de 2e keer de 'Klaas Dijkstra Fijnmechanica Prijs 2017' uitgereikt. De prijs houdt in een geldbedrag van 750 euro.

Project Volwassenenonderwijs Oeganda van de Stichting Hadefo
Met de Stichting Hadefo bestaat sinds 2009 contact over de bouw en uitbouw van een onderwijsproject in Oeganda. In dit verslagjaar is Hadefo gestart met crowdfunding voor de opzet van het volwassenenonderwijs. SKDF heeft de actie gesteund met 2.500 euro.

Project onderwijs Zambia van de Stichting Chipata

Het project van de stichting Chipata is dit verslagjaar gesteund met de toekenning van een bedrag van 2.000 euro voor bouwtechnische aanpassingen aan het schoolgebouw in Chipata, Zambia.

Jaarrekening 2017 SKDF
De jaarrekening is opgesteld door het Administratiekantoor Woldendorp, Verbindingsweg 37, 9780 AA Bedum. Telefoon: 050-3012819. Download de jaarrekening hier.

S.A. Snijdelaar, N.K. Swierstra,

Voorzitter. Secretaris.

Jaarverslag is vastgesteld op de bestuursvergadering SKDF van 18-01-2018.