JAARVERSLAG 2016

Samenstelling bestuur
Het bestuur bleef in dit verslagjaar ongewijzigd en bestond uit de dames Greetje Groen en Sjoeke Snijdelaar en de heren Nyckle Swierstra en Pascal Alders.

Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen
In dit verslagjaar heeft het fonds voor de 15e keer de Klaas Dijkstra Academieprijs voor de opleiding Autonome Beeldende Kunst (2.500 euro) en het jaarlijks te ontwerpen kunstproject (500 euro) gefinancierd. De prijsuitreiking vond plaats op 9 juli 2016 in de Wolkenfabriek op het terrein van de Suikerunie Groningen.
De Academie onderzoekt een alternatief voor de voortzetting van de tentoonstelling 'Inside Out/Outside In' voor afgestudeerde Bachelor-studenten Minerva.

Prins Claus Conservatorium, Groningen
In het verslagjaar is voor de 9e keer de Klaas Dijkstra Award uitgereikt aan de winnaar van de Summer Academy, onderdeel van het jaarlijks te organiseren Peter de Grote Festival. De prijs (2.500 euro per studiejaar met een maximum van 4 studiejaren) is gekoppeld aan de muziekstudie aan het PCC. De prijsuitreiking vond plaats op zaterdag 6 augustus 2016 in de Nieuwe Kerk te Groningen.
Verder is het 3e studiejaar van de winnares van 2014 (2.500 euro) en het 2e studiejaar van de winnaar van 2015 (2.500 euro) gefinancierd.

Kamerorkest van het Noorden, Groningen
Jong afgestudeerden van het Prins Claus Conservatorium zijn financieel gesteund door SKDF om de start met een nieuw Kamerorkest mogelijk te maken. Het debuterend concert heeft plaats gevonden in het Cultuurcentrum De Oosterpoort Groningen op 12 juni 2016. De directie van de Oosterpoort heeft de zaal ter beschikking gesteld. De eenmalige steun van SKDF is het bedrag van 2.500 euro.

MBO-opleiding Alfa-college Groningen
Op donderdag 28 januari 2016 is de 'Klaas Dijkstra Techniek Prijs 2016' uitgereikt aan 4 afstuderende leerlingen Techniek, MBO-4. De leerlingen hebben samen in teamverband gewerkt aan een afstudeerproject. De prijs is het bedrag van 1.500 euro. De prijsuitreiking heeft plaats gevonden op het Alfa-College aan de Adm. de Ruijterlaan 2 te Groningen in het bijzijn van alle afstuderende leerlingen, docenten, directie, ouders, grootouders en vrienden/vriendinnen.
Verder is dit verslagjaar op 5 juli 2016 voor het eerst de 'Klaas Dijkstra Techniek Innovatieprijs 2016' uitgereikt aan 3 MBO-4 leerlingen van de opleiding Engineering. Het bedrag is 1.000 euro. Het Alfa-college heeft de jurering verzorgd. De samenwerking is op dit punt door beide partijen positief ervaren. Voor de periode 2017 t/m 2019 is voortzetting van de innovatieprijs toegezegd.

ROC Friese Poort te Drachten
In dit verslagjaar is voor het eerst de 'Klaas Dijkstra Fijnmechanica Prijs 2016' uitgereikt. SKDF en het management van de ROC Friese Poort Centrum Drachten zijn positief over de ingestelde prijs voor examinerende leerlingen MBO-2 Fijnmechanische Techniek. Voor de periode 2017 t/m 2019 is voortzetting van deze prijs toegezegd. De prijs houdt in een geldbedrag van 500 euro. Indien de prijswinnaar binnen 2 jaar kan aantonen dat hij een verdere technische opleiding wil volgen, stelt SKDF nogmaals een aanbetaling van 250 euro beschikbaar voor de te volgen opleiding.
Verder is in onderzoek of bij het Friese Poort Centrum een innovatieprijs te realiseren is. Dit is een aandachtspunt voor 2017.

Project Volwassenenonderwijs Oeganda van de Stichting Hadefo
Met de Stichting Hadefo bestaat sinds 2009 contact over de bouw en uitbouw van een onderwijsproject in Oeganda. In dit verslagjaar is Hadefo gestart met crowdfunding voor de opzet van het volwassenenonderwijs. SKDF heeft de actie gesteund met 2.500 euro.

Stichting Jazz in Groningen
SJIG bestaat in dit verslagjaar 40 jaar. SKDF heeft eenmalig een nieuwe prijsinstelling, 'de Il Sole in Catina Music Award', gesteund. Jonge Jazzmusici, studerend aan conservatoria, zo ook van het Prins Claus Conservatorium Groningen, deden hieraan mee. De prijs is op 24 november 2016 uitgereikt in het Der Aa-Theater Groningen. De prijs is het geldbedrag van 2.000 euro, waarvoor een CD wordt gemaakt voor de prijswinnende band.

Filmproject over het leven van Matthijs Röling
Afgestudeerde Minerva-studenten zijn bezig met het maken van een film over en met de Groningse schilder, Matthijs Röling. De film heeft brede steun van diverse fondsen. SKDF steunt de film met het bedrag van 2.500 euro. De premičre is rondom de zomer van 2017.

Jaarrekening 2016 SKDF
De jaarrekening is opgesteld door het Administratiekantoor Woldendorp, Verbindingsweg 37, 9780 AA Bedum. Telefoon: 050-3012819.

S.A. Snijdelaar, voorzitter

N.K. Swierstra, secretaris


Jaarverslag is vastgesteld op de bestuursvergadering SKDF van 19-01-2017.