JAARVERSLAG 2015

Samenstelling bestuur
Het bestuur bleef in dit verslagjaar ongewijzigd en bestond uit de dames Greetje Groen en Sjoeke Snijdelaar en de heren Nyckle Swierstra en Pascal Alders. Pascal is met instemming herbenoemd voor de periode 1-2-2015 tot 1-2-2018.

Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen
In dit verslagjaar heeft het fonds de Klaas Dijkstra Academieprijs voor de opleiding Autonome Beeldende Kunst (2.500 euro) en het jaarlijks te ontwerpen kunstproject (500 euro) gefinancierd. De prijsuitreiking vond plaats op 4 juli 2015 op de Academie Minerva aan het Praediniussingel te Groningen.

Van de Academie is geen bericht ontvangen over een mogelijke kans op de voortzetting van de tentoonstelling 'Inside Out/Outside In' voor afgestudeerde Bachelor-studenten Minerva.

Prins Claus Conservatorium, Groningen
In het verslagjaar is voor de 8e keer de Klaas Dijkstra Award uitgereikt aan de winnaar van de Summer Academy, onderdeel van het jaarlijks te organiseren Peter de Grote Festival. De prijs (2.500 euro per studiejaar met een maximum van 4 studiejaren) is gekoppeld aan de muziekstudie aan het PCC. De prijsuitreiking vond plaats op zaterdag 25 juli 2015 in de Nieuwe Kerk te Groningen.

Verder is het 3e studiejaar van de winnares van 2013 en het 2e studiejaar van de winnaar van 2014 (2.500 euro) gefinancierd.

MBO-opleiding Alfa-college Groningen
In dit verslagjaar is de samenwerking tussen SKDF en het Alfa-college Groningen gestart. Op donderdag 29 januari 2015 is voor het eerst 'de Klaas Dijkstra Techniek Prijs 2015' uitgereikt aan 4 afstuderende leerlingen Techniek, MBO-4. De leerlingen hebben samen in teamverband gewerkt aan een afstudeerproject. De prijs is het bedrag van 1.000 euro. De prijsuitreiking heeft plaats gevonden op de school aan de Adm. de Ruijterlaan 2 te Groningen in het bijzijn van alle afstuderende leerlingen, ouders, grootouders en vrienden/vriendinnen.

De samenwerking wordt gecontinueerd. Omdat veelal in teamverband aan het praktijkexamen wordt gewerkt en de prijs gedeeld wordt, heeft het fonds besloten de prijs van 1.000 euro met ingang van het schooljaar 2015-2016 te verhogen naar 1.500 euro.

Verder is door het fonds, met instemming en medewerking van het Alfa-college Groningen, besloten (voorlopig als proef) een innovatieprijs te gaan instellen met ingang van het schooljaar 2015-2016 voor niveau 4 van de MBO-opleiding Engineering. Dit is de 'Klaas Dijkstra Techniek Innovatieprijs 2016'. Het bedrag is 1.000 euro, rechtstreeks uit te keren aan de betreffende prijswinnaar. Het Alfa-college draagt zorg voor de jurering.

ROC Friese Poort te Drachten
In dit verslagjaar heeft SKDF positief gesproken met het management van de ROC Friese Poort College te Drachten over de instelling van een jaarlijkse prijs voor examinerende leerlingen MBO-2 Fijnmechanische Techniek. In het schooljaar 2015-2016 zal voor het eerst de 'Klaas Dijkstra Fijnmechanica Prijs' worden uitgereikt.

MBO-opleiding Noorderpoortcollege, Stadskanaal
Van de Noorderpoortcollege te Stadskanaal is tot op heden geen bericht ontvangen op onze brief van 17 oktober 2014. Besloten is om geen contact meer op te nemen.

Filmproject 'Sloot'
De premiŤre van de film van een afgestudeerde student van de Academie Minerva heeft met financiёle steun van SKDF plaats kunnen vinden op zondag 6 december 2015 in Forum Images te Groningen voor een uitverkochte zaal.

Project 'Ocean Grazer' van de Rijksuniversiteit Groningen
SKDF heeft besloten het onderzoeksproject te steunen met het bedrag van 25.000 euro. Het project gaat over energiewinning uit golfslag op zee. Het Management van de opleiding Engineering, MBO-4, van het Alfa-college Groningen is in dit verslagjaar door SKDF in contact gebracht met de verantwoordelijke projectleider. Dit heeft geleid tot een samenwerking op het technisch gebied tussen de RUG en het Alfa-college.

Project Volwassenenonderwijs Oeganda van de Stichting Hadefo
Met de Stichting Hadefo bestaat sinds enige jaren contact over de bouw en uitbouw van een onderwijsproject in Oeganda. In dit verslagjaar is Hadefo gestart met crowdfunding voor de opzet van het volwassenenonderwijs. SKDF heeft de actie gesteund met 1.000 euro.

Project Special Kids Pakistan
In dit verslagjaar is de Stichting Special Kids Pakistan gesteund met het bedrag van 2.500 euro. Het project behelst de aanschaf en verzending van revalidatiehulpmiddelen en spelmaterialen voor kinderen, die door hun handicap niet (goed) kunnen lopen en nauwelijks onderwijs kunnen volgen. Het doel is deze kinderen weer 'in beweging te krijgen' richting school. De Stichting werkt met vaste contactpersonen in Pakistan.

Jaarrekening 2014 SKDF
De jaarrekening is opgesteld door het Administratiekantoor Woldendorp, Verbindingsweg 37, 9780 AA Bedum. Telefoon: 050-3012819.S.A. Snijdelaar, voorzitter

N.K. Swierstra, secretaris.


Jaarverslag is vastgesteld op de bestuursvergadering SKDF van 14-01-2016.