JAARVERSLAG 2014

Samenstelling bestuur
Het bestuur bleef in dit verslagjaar ongewijzigd en bestond uit de dames Greetje Groen en Sjoeke Snijdelaar en de heren Nyckle Swierstra en Pascal Alders. Greetje en Nyckle zijn met instemming herbenoemd voor de periode 1-9-2014 tot 1-9-2017.

Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen
In dit verslagjaar heeft het fonds de Klaas Dijkstra Academieprijs (2.500 euro) en het jaarlijks te ontwerpen kunstproject (500 euro) gefinancierd. De prijsuitreiking vond plaats op 5 juli 2014 op de Academie Minerva aan het Praediniussingel te Groningen.

Verder is op 2 oktober 2014 bijgedragen aan het afscheid van de heer G. Herfkens, floor-manager van de Academie Minerva.

Museum Belvédère te Heerenveen
Het Museum Belvédère heeft de samenwerking met de Academie Minerva in dit verslagjaar om diverse facilitaire redenen met onmiddellijke ingang beёindigd. De samenwerking bestond uit de organisatie, inrichting en presentatie van enige geselecteerde en afgestudeerde kunstenaars van de Academie in het Museum, getiteld de tentoonstelling “Inside Out / Outside IN”. SKDF financierde de daarbij behorende catalogus.
De samenwerking met SKDF is hierdoor ook gestopt, hetgeen het fonds betreurt.

De directie van de Academie Minerva is op zoek naar een andere locatie voor de tentoonstelling “Inside Out/Outside In”. Hopelijk is daarop zicht in het verslagjaar 2015.

Prins Claus Conservatorium, Groningen
In het verslagjaar is voor de 7e keer de Klaas Dijkstra Award uitgereikt aan de winnaar van de Summer Academy, onderdeel van het jaarlijks te organiseren Peter de Grote Festival. De prijs (2.500 euro per studiejaar met een maximum van 4 studiejaren) is gekoppeld aan de muziekstudie aan het PCC.

Verder is het 2e studiejaar van de winnares van vorig jaar (2.500 euro) gefinancierd.

MBO-opleiding Noorderpoortcollege, Stadskanaal
De Klaas Dijkstra Prijs voor de Fijnmechanische Techniek 2014 voor de opleiding MBO-4 is niet uitgereikt. De school is achteraf van mening dat het niet mogelijk is in het nieuwe examensysteem de examenprojecten op waarde te beoordelen en om vervolgens te bepalen wie in aanmerking zou kunnen komen voor de prijs.

Tevens zijn de diplomabonussen voor MBO-3 Fijnmechanische Techniek (3 leerlingen) niet uitgekeerd. Van de kant van de Noorderpoortcollege heerst momenteel een radiostilte.

Alfa-college Groningen
De gesprekken met het Alfa-college zijn positief verlopen. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is de instelling van een prijs afgesproken voor afstuderende leerlingen Techniek MBO-4. Het gaat om “de Klaas Dijkstra Techniek Prijs 2015” en is het bedrag van 1.000 euro.
Momenteel zijn ca. 60 examinerende leerlingen van start gegaan met de “proeve van bekwaamheid”. De leerlingen werken aan het in elkaar zetten van een machine, waarbij in teamverband (constructiewerker/verspaner, elektrotechniek, installatietechniek) wordt gewerkt. Een jury beoordeelt wie voor de prijs in aanmerking komt/komen. De prijsuitreiking vindt plaats op 29 januari 2015.

Op basis van een evaluatie in 2015 wordt eventueel besloten de samenwerking met het Alfa-college te vervolgen.

Het succes vormt ook aanleiding contact te zoeken met het Friesepoort College te Drachten.

Filmproject “Sloot”
De première van de film is voorzien in het voorjaar 2015.

Liliane Fonds
Een aanvraag van dit fonds is in beraad genomen.

Jaarrekening 2014 SKDF
De jaarrekening is opgesteld door het Administratiekantoor Woldendorp, Verbindingsweg 37, 9780 AA Bedum. Telefoon: 050-3012819.

S.A. Snijdelaar, voorzitter

N.K. Swierstra, secretaris

Jaarverslag is vastgesteld op de bestuursvergadering SKDF van 06-01-2015.