JAARVERSLAG 2013

Samenstelling bestuur
Het bestuur bleef in dit verslagjaar ongewijzigd en bestond uit de dames Greetje Groen en Sjoeke Snijdelaar en de heren Nyckle Swierstra en Pascal Alders.

Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen
De samenwerking met de Academie Minerva werd gewijzigd voortgezet. M.i.v. dit verslagjaar is gestopt met de medefinanciering van de twee Academie Minerva Prijzen. De financiering van de Klaas Dijkstra Academieprijs (2.500 euro) en het jaarlijks te maken kunstontwerp (375 euro) blijft voorlopig t/m 2017 onder de overeengekomen condities ongewijzigd in stand.

Museum Belvédère te Heerenveen
De samenwerking met het Museum Belvédère vloeit voort uit de samenwerking tussen SKDF en de Academie Minerva. Dit verslagjaar heeft een 7-tal afgestudeerde kunstenaars van de Academie Minerva hun werk kunnen exposeren op de tentoonstelling “Inside Out / Outside In” van 28 november t/m 8 december 2013. Een 2e kans om hun werk te exposeren, krijgen de deelnemers aangeboden door de Openbare Bibliotheek Groningen in het voorjaar 2014.

De bij de tentoonstelling behorende catalogus is gefinancierd door SKDF (4.000 euro).

MBO-opleiding Noorderpoortcollege, Stadskanaal
In dit verslagjaar hebben twee leerlingen een diplomabonus gekregen voor hun examen FMT MBO-4 (300 euro p.p.). De Klaas Dijkstra Prijs voor de Fijnmechanische Techniek is niet uitgereikt vanwege onvoldoende examinerende leerlingen.

Prins Claus Conservatorium, Groningen
In het verslagjaar is voor de zesde keer de Klaas Dijkstra Award uitgereikt aan de winnaar van de Summer Academy, onderdeel van het jaarlijks te organiseren Peter de Grote Festival. De prijs (2.500 euro per studiejaar met een maximum van 4 studiejaren) is gekoppeld aan de studie aan het PCC.

In het verslagjaar zijn de verhuiskosten van een vleugel van Groningen naar Amstelveen gefinancierd. De aanvrager betreft de winnaar van de Klaas Dijkstra Award 2008, die zijn Masterstudie vervolgt aan het conservatorium in Amsterdam.

Filmproject “Sloot”
SKDF steunt een filmproject van een alumnus van de Academie Minerva (2.500 euro). Verschijning is voorzien eind 2014/begin 2015. De film is bedoeld voor vertoning in scholen, festivals en workshops.

GR-ID (voorheen Grafisch Museum Groningen)
SKDF heeft een tentoonstelling “The fruit of visiual polution – street art” met workshops voor het voortgezet onderwijs in het Grafisch Museum Groningen gesteund (2.000 euro).

Verdere projecten in ontwikkeling:
Het contact met de Leidse Instrumentmakers School heeft niet geleid tot een samenwerking.
Het bestuur SKDF blijft zoeken naar nieuwe technische projecten voor het fonds. Contact wordt gezocht met het in september van dit verslagjaar gestarte Techniek Innovatie Centrum (TIC) van het Alfa College in Groningen en met het Friesepoort College te Drachten.

Groningen, 30 januari 2014.
S.A. Snijdelaar, voorzitter N.K. Swierstra, secretaris