JAARVERSLAG 2012

Samenstelling bestuur
Het bestuur werd in het verslagjaar gewijzigd door het vertrek van de heren Peter Buur en Joost Buur. Het bestuur werd per 1 februari versterkt door de benoeming van Pascal Sebastiaan Alders. Verder bestond het bestuur uit mw. Sjoeke Snijdelaar, Nyckle Swierstra en mw. Greetje Groen.

Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen
De samenwerking met de Academie Minerva werd ongewijzigd voortgezet en bestaat uit de financiering van de Klaas Dijkstra Academieprijs en een doelbudget, de medefinanciering van de Academie Minerva Prijzen en het ontwerp oorkonde.

Prins Claus Conservatorium, Groningen

In het verslagjaar werd voor de vijfde keer de Klaas Dijkstra Award uitgereikt aan de winnaar van de Summer Academy binnen het kader van het jaarlijks te organiseren Peter de Grote Festival.Aan twee afstudeerders werd een diplomabonus uitgekeerd vanwege Cum Laude.

MBO-opleiding Noorderpoortcollege , Stadskanaal

Afgestudeerden van de fijnmechanische opleiding aan het Noorderpoortcollege te Stadskanaal ontvingen ook dit jaar een diplomabonus. De student met het winnende werkstuk ontving daarnaast de Klaas Dijkstra Prijs voor Fijnmechanica.

Museum Belvédère te Heerenveen

In het verslagjaar is het bestuur een samenwerking aangegaan met het Museum Belvédère te Heerenveen. Deze samenwerking vloeit voort uit de samenwerking tussen SKDF en de Academie Minerva. Een 8-tal afgestudeerde kunstenaars werd door een jury van het Museum geselecteerd om hun werk gedurende twee weken tentoon te stellen in het Museum. De daarbij behorende catalogus is gefinancierd door SKDF.

Restauratie Lohman orgel Middeleeuwse kerk Zuidwolde, Groningen
In het verslagjaar is een CD-opname gemaakt van het Lohman orgel. In samenwerking met het Prins Claus Conservatorium hebben 3 afgestudeerde organisten hieraan medewerking verleend. Op kosten van het fonds zijn 1.000 CD’s gemaakt ter bestrijding van de restauratiekosten. Op 12 mei heeft de overhandiging aan de locale commissie plaats gevonden.

Verdere projecten in ontwikkeling:

In het verslagjaar heeft het bestuur contact gezocht met de directie van de Leidse Instrumentmakers School (LiS) i.v.m. het onderzoek voor sponsoring van nieuwe activiteiten op het gebied van Techniek (innovatie) als nieuw onderdeel voor SKDF. Gesproken is over de instelling van een prijs voor een door een jury van de LiS als kwalitatief best beoordeelde MBO-4 afstudeerder.
Noordwolde, 17 januari 2013.

S.A. Snijdelaar, voorzitter. N.K. Swierstra, secretaris.