Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit:
Sjoeke Snijdelaar, voorzitter/penningmeester
Nyckle Swierstra, secretaris
Pascal Alders, plv. secretaris
Greetje Groen, lid

De bestuursleden zijn niet in loondienst en werken op vrijwillige basis.

Correspondentie via:
Stichting Klaas Dijkstra Fonds,
Postbus 6031,
9702 HA Groningen.

Subsidieaanvragen twee weken voor aanvang van een bestuursvergadering en altijd in 3-voud opsturen.

Het bestuur vergadert in 2018 op:
- donderdag 18 januari
- donderdag 31 mei
- donderdag 18 oktober

Op het gebied van de Muziek beperkt het fonds zich momenteel alleen tot ondersteuning van het Peter de Grote Festival van het Prins Claus Conservatorium en in het bijzonder de Summer Academy.