Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit:
Sjoeke†Snijdelaar, voorzitter/penningmeester
Nyckle Swierstra, secretaris
Pascal Alders, plv. secretaris
Greetje Groen, lid

De bestuursleden zijn niet in loondienst en werken op vrijwillige basis.

Correspondentie via:
Stichting Klaas Dijkstra Fonds,
Postbus 6031,
9702 HA Groningen
Telefoon: 050-3061981

Subsidieaanvragen twee weken voor aanvang van†een bestuursvergadering en altijd in 3-voud opsturen.

Het bestuur vergadert in 2019 op:
- donderdag 7 februari
- donderdag 23 mei
- donderdag 17 oktober