Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit:
Sjoeke†Snijdelaar, voorzitter/penningmeester
Nyckle Swierstra, secretaris
Pascal Alders, plv. secretaris
Greetje Groen, lid

De bestuursleden zijn niet in loondienst en werken op vrijwillige basis.

Correspondentie via:
Stichting Klaas Dijkstra Fonds,
Postbus 6031,
9702 HA Groningen
Telefoon: 050-3061981

Het bestuur SKDF heeft besloten vanaf het jaar 2019 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen. De financiŽle middelen van het fonds zijn langzamerhand aan het opdrogen. SKDF houdt alleen de lopende projecten en de samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen tot en met 2021 in stand.

Het bestuur vergadert in 2019 op:
- donderdag 7 februari
- woensdag 15 mei
- donderdag 17 oktober