Stichting Klaas Dijkstra Fonds

De Stichting Klaas Dijkstra Fonds (SKDF), opgericht op 2 november 2000, is een particulier fonds dat zich ten doel heeft gesteld het ondersteunen van jongeren in Nederland en in ontwikkelingslanden die zich†op het gebied van de techniek of de kunsten voorbereiden op de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

Het bestuur SKDF heeft echter besloten vanaf het jaar 2019 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen. De financiŽle middelen van het fonds zijn langzamerhand aan het opdrogen.

SKDF houdt alleen de lopende projecten en de samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen tot en met 2021 in stand.

Financien

De jaarrekening van de Stichting Klaas Dijkstra Fonds wordt samengesteld door het Administratiekantoor Woldendorp, 9781 DA Bedum. Telefonisch te bereiken op  050-3012819.

De jaarrekening van SKDF kunt u vinden onder kopje FINANCIEN, klik op Jaarverslag 2019. Onderaan het jaarverslag treft u de link aan voor inzage in de jaarrekening SKDF 2019.

Fiscaalnummer SKDF: 8093.01.064

KvK inschrijfnummer: 02071625

Status: Algemeen Nut Beogende Instelling