TechniekKunsten


Stichting Klaas Dijkstra Fonds

De Stichting Klaas Dijkstra Fonds, opgericht op 2 november 2000, is een particulier fonds dat zich ten doel stelt het ondersteunen van jongeren in Nederland en in ontwikkelingslanden die zich†op het gebied van de techniek of de kunsten voorbereiden op de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

De stichting verstrekt onder meer bijdragen in de kosten van†praktijkgerichte opleidingsactiviteiten. Daarnaast ondersteunt het fonds activiteiten die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van artistiek talent of technisch vakmanschap van jonge mensen die zich willen vestigen als zelfstandig kunstenaar of ondernemer in de sectoren kunst c.g.†techniek. Te denken valt bijvoorbeeld aan de organisatie van exposities en voorstellingen of het ontwikkelen van een bedrijfsplan.

Incidenteel kan de stichting steunaankopen doen van afstuderende studenten in de beeldende kunsten. Onder bepaalde voorwaarden kan aan startende ondernemers een bijdrage in noodzakelijke aanloopkosten worden verleend.

In samenwerking met onderwijsinstellingen stelt de stichting geldprijzen beschikbaar voor afstudeerprojecten die door een onafhankelijke jury als de beste zijn beoordeeld.

De stichting stelt bij het beoordelen van aanvragen talent en motivatie voorop.
In het algemeen hanteert het fonds de leeftijdsgrens van 30 jaar.

Financien

De jaarrekening van de Stichting Klaas Dijkstra Fonds wordt samengesteld door het Administratiekantoor Woldendorp,†9781 DA Bedum. Telefonisch te bereiken op †050-3012819.

De jaarrekening van SKDF kunt u vinden onder kopje BESTUUR, klik op Jaarverslag 2017. Onderaan het jaarverslag treft u de link aan voor inzage in de jaarrekening SKDF 2017.

Fiscaalnummer SKDF: 8093.01.064

KvK inschrijfnummer: 02071625

Status: Algemeen Nut Beogende Instelling